جزئیات تماس:

آدرس: تهران میدان ولیعصر مجتمع کامپیوتر ولیعصر ۴۷ تجاری

تلفن: ۰۲۱۸۸۹۴۴۵۵۰

ایمیل: info@padidehkala.ir

X